Glasmålningar [3]

A few more examples of my paintings done on 4 mm glass.

And I have a series called "Fragments" in which pieces of glass mounted on wood.

All artwork is provided with hanging device.

All artworks are fore sale.

You can contact me by e-mail:

galleriett@telia.com

Click on a picture to enlarge.

Acrylic paintings.

Oil paintings.

Glass fusing.

Gallery owner.

The artists CV.

 

Industrimuseum i Bromölla.

Glas består av:

De vanligaste glasen, flaskor och fönster, görs av råvarorna soda, kalk och sand som i glaset blir Na2O, CaO och SiO2.

Därutöver finns det en mängd andra sorters glas som har olika egenskaper beroende på glassammansättning och tillverkningssätt.

Det finns en gammal skröna som säger att beviset för att glas rinner är att gamla fönsterrutor är tjockare nedtill. Det naturliga förklaringen till detta har istället

sitt ursprung i hur man tillverkade och monterade glasrutor förr i tiden.

Man ställde sig på en plattform och blåste upp en lång cylinder, som sedan klipptes upp och plattades ut till en plan glasskiva. Glaset som från början var nedåt i cylindern blev något tjockare än glaset i övre änden, och glasmästarna satte nästan alltid den något tjockare änden nedåt i fönstret.

Källa: Glafo, Glasforskningsinstitutet.             

Ytterligare några exempel på mina målningar utförda på 4 mm planglas. Och en serie jag kallat ”Skärvor” där bitar av glas monterats på trä/bord.

Samtliga konstverk är försedda med upphängningsanordning.

2007 "De udda"

45x45 cm. Glas/Akryl/Olja

SÅLD (kommun)

 

2008 "Den högste"

45x45 cm. Glas/Akryl/Olja

SEK 3 400

2007 "De främsta"

45x45 cm. Glas/Akryl/Olja

SÅLD (konstförening)

 

2008 "Karriärstegen"

42x30 cm. Glas/Akryl/Olja

SEK 1 900

2009 "Skärvor"

15x18 cm. Glas/Akryl/Olja

SEK 700

 

2009 "Skärvor"

30x20 cm. Glas/Akryl/Olja

SEK 700

2009 "Skärvor"

25x18 cm. Glas/Akryl/Olja

SEK 700

 

2009 "Skärvor"

21x15 cm. Glas/Akryl/Olja

SEK 700

galleriett@telia.com

2003 "Humpe"

60x45 cm. Glas/Akryl/Olja

SEK 5 000

Sid.  1 ,  2 ,  3 .